First Lego League on rahvusvaehline laste ja noorte robootikaprogramm, mis innustab lapsi leiutama ja tegelema loodusainetega. Igal aastal mõeladkse laste jaoks välja uus põnev teema, mille kohta lapsed saavad uurida, leida selle teemaga seotud probleeme ning püüavad leida probleemile lahendusi. Programm on jaotatud vanuseastmeteks ning kõige väiksemad saavad selle kaudu esmase kogemuse leiutamisest ning probleemide lahendamisest. Järgmiste tasemete näitused ja võistlused hõlmavad endas juba ka suurema uurimustöö koostamist ning kõige suuremate puhul võib uurimustöö lausa ülikoolitasemel tööni küündida.

Läbi selliste mänguliste ürituste puutuvad lapsed eneselegi märkamatult kokku reaal ja loodusainetega ning samuti sotsiaalsete probleemidega, mis meid ümbritsevad. See avardab nende silmaringi ning aitab mõista, et näiteks mänguväljak võiks sobida ka ratastoolis lapsele, sest ka tema on ühiskonna osa. First Lego League on minu silmis väga heaks stardiplatvormiks, et astuda kunagi IT ja startup maailma, ning hakata looma uusi eesti ükssarvikuid.

Just selline vahva üritus toimuski Kiili lasteaias, kus 180 last said ühe päeva jooksul kogeda suurt LEGO möllu. Esmalt ehitati rühmas valmis konkreetsed väljakutse mudelid ja seejärel toimus suur ehitamismaraton lasteaia saalis. Sellest võtsid rühmad osa gruppide kaupa ning valmis sai meie oma suur unistuste mänguväljak. Isegi õpetajad lõid kampa. Õhtul aga said lapsevanemad koos lastega