Varaait vol 15 projektikonkurs

Robokaru robootikakool on saanud aastatel 2019-2020 aastal Varaait vol 15 projektitoetust, et läbi viia projekt: Näidisõppekava LEGO Spike Prime robootikakomplekti rakendamiseks huviõppes ja üldhariduskoolide I kooliastme lõiminguõppes.
Toetusega osteti õppevahendeid ja viiakse läbi erinevaid koolitustegevusi õpetajatele ning lastele.

PRIA LEADER meede

Robokaru robootikakool on saanud aastatel 2016-2017 aastal PRIA LEADER meetmest toetust õppevahendite soetamiseks projektile – Robootika huviringid lasteaia, alg- ja keskastme kooli õpilastele