Registreeri oma laps robootikakooli. Ootame igas vanuses lapsi.

Robotexile registreerimine - lapsed meeskonnaga oma tööd esitlemas Insplay Roboliiga näitusel

Robokaru Robootikaring toimub kord nädalas. Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud ja erinevad näitused/võistlused. Huviringi tasus sisalduvad kõik huviringis vajaminevad õppematerjalid.

2021/22 ÕPPEAASTA REGISTREERUMISVORMID

REGISTREERIMISVORMID 2021/2022 õppeaastaks.

 

Palun valige oma lapse kool ning koolis sobiv nädalapäev ja kellaaeg.

Tallinna Ühisgümnaasium 1.-4. klass – https://forms.gle/UWsn6tVtVNj2N29y9

Saku gümnaasium 1. – 4. klass – https://forms.gle/ncumNqbKc4MJ2B7V6

Tallinna 21 kool 1. – 5. klass – https://forms.gle/g1Vqsqnj8C8N9sRq5

Viimsi raamatukogu 1. -2. klass – https://forms.gle/eFS21MCTfZobExFJ7

Prantsuse lütseum 1. -9. klass – https://forms.gle/bhuNCFuepPSKuJPP7

Kiili gümnaasium 1.-9. klass – https://forms.gle/aKaQZuZ3TNhxcJCr6

Merivälja kool 1.-5. klass – https://forms.gle/A9svY6Qt5pngRExL8

Tallinna Inglise Koledž 1.-4. klass – https://forms.gle/Hx5wdQmBLSXkK7cJ6

Tallinna Reaalkool 1.-2. klass

Kiili lasteaed – https://forms.gle/7a6N3Q7CzxHaErQH7

Robokaru Robootikakooli õppekorraldus

Robokaru Robootikakooli õppetöö läbiviimise koht – Vastavalt registreerimisvormist valitud tunnile

Tel 51944143/ www.robokaru.ee / liia.tammes@gmail.com

PERSONAL

ÕPPETÖÖ ALGAB 13. septembril.

KOOLIVAHEAJAD õppeaastal 2021/2022 –

 1. 25. oktoober kuni 31. oktoober 2021. a;
 2. 15. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
 3. 28.veebruar kuni 6. märts 2022. a;
 4. 25. aprill kuni 1. mai 2022. a;
 5. 16. mai kuni 12. september 2022. a.

EHISes registreeritud õppekava

Robokaru Robootikakooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab lapsevanematele võimaluse tuludeklaratsiooni esitamisel koolitusraha tagasi saada kehtiva tulumaksumäära ulatuses. Õppekava kood: 80338351

ÕPPEMAKSUD õppeaastal 2020/2021 (summad sisaldavad 20%-list käibemaksu) ja sõltuvad erinevate kohalike omavalitsuste toetustest –

DISTANTSÕPE

Kui Haridus- ja Teadsusministeerium või tundide läbiviimiseks kasutatud kool kehtestab distantsõppe kohustuse, siis läheb sellele üle ka Robokaru Robootikakool. Tunnid toimuvad kooli poolt ette antud keskkondades (Skype, Zoom ja videotundide ning iseseisva õppe vahendusel).

Robokaru Robootikakooli kodukord

Õpilased käituvad lähtudes üldtunnustatud käitumistavadest,mis on kohustuslik kõikidele Robokaru Robootikakooli õpilastele.

 • osaledes kooli poolt osa võetavatel üritustel (Robotex, Jr FLL, FLL, Laagri robocity);
 • osaledes aktiivselt tunnitöös ja suhtudes õppetöösse kohusetundlikult;
 • käitudes kaasõpilaste ja õpetajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt;
 • säilitades puhtust õpperuumides, hoides kooli ja kaasõpilaste vara korras ja puhtana;
 • suhtudes vastutustundega inventari (õppevahendid, mööbel, jne.) ja robotitesse, mida tundides kasutatakse.

Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel koolile tekitatud kahju (näit. roboti lõhkumine) kannab lapsevanem või hooldaja;

TUNDIDEST LOOBUMINE

Kui soovitakse õppeaasta keskel tundidest loobuda, tuleb sellest kuu aega ette teatada.

MTÜ NUKUTUBA põhikiri

Robokaru Robootikakooli põhikiri