Registreeri oma laps robootikakooli. Ootame igas vanuses lapsi.

Robotexile registreerimine - lapsed meeskonnaga oma tööd esitlemas Insplay Roboliiga näitusel

Robokaru Robootikaring toimub kord nädalas. Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud ja erinevad näitused/võistlused. Huviringi tasus sisalduvad kõik huviringis vajaminevad õppematerjalid.

2020/21 ÕPPEAASTA REGISTREERUMISVORMID

REGISTREERIMISVORMID 2020/2021 õppeaastaks.

Palun valige oma lapse kool ning koolis sobiv nädalapäev ja kellaaeg.

Tallinna Vaba Waldorfkool – registreerimisvorm

Tallinna Ühisgümnaasium 1.-4. klass – registreerimisvorm

Saku gümnaasium 1. – 4. klass – registreerimisvorm

Tallinna 21 kool 1. – 4. klass – registreerimisvorm

Viimsi raamatukogu 1. -4. klass – registreerimisvorm

Prantsuse lütseum 1. -8. klass – registreerimisvorm

Kiili gümnaasium 1.-8. klass – registreerimsivorm

Merivälja kool 1.-5. klass – registreerimisvorm

Robokaru Robootikakooli õppekorraldus

Robokaru Robootikakooli õppetöö läbiviimise koht – Vastavalt registreerimisvormist valitud tunnile

Tel 51944143/ www.robokaru.ee / liia.tammes@gmail.com

PERSONAL

 • Tegevjuhataja/õpetaja Liia Tammes
 • Õpetaja Kätlyn Rull
 • Õpetaja Ruth Oper
 • Õpetaja Triin Uustalu

ÕPPETÖÖ ALGAB 14. septembril.

KOOLIVAHEAJAD õppeaastal 2020/2021 –

 1. 19. oktoober kuni 25. oktoober 2020. a;
 2. 15. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
 3. 22.veebruar kuni 28. veebruar 2021. a;
 4. 19. aprill kuni 25. aprill 2021. a;
 5. 16. mai kuni 13. september 2021. a.

EHISes registreeritud õppekava

Robokaru Robootikakooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab lapsevanematele võimaluse tuludeklaratsiooni esitamisel koolitusraha tagasi saada kehtiva tulumaksumäära ulatuses. Õppekava kood: 80338351

ÕPPEMAKSUD õppeaastal 2020/2021 (summad sisaldavad 20%-list käibemaksu) ja sõltuvad erinevate kohalike omavalitsuste toetustest –

DISTANTSÕPE

Kui Haridus- ja Teadsusministeerium või tundide läbiviimiseks kasutatud kool kehtestab distantsõppe kohustuse, siis läheb sellele üle ka Robokaru Robootikakool. Tunnid toimuvad kooli poolt ette antud keskkondades (Skype, Zoom ja videotundide vahendusel).

Robokaru Robootikakooli kodukord

Õpilased käituvad lähtudes üldtunnustatud käitumistavadest,mis on kohustuslik kõikidele Robokaru Robootikakooli õpilastele.

 • osaledes kooli poolt osa võetavatel üritustel (Robotex, Jr FLL, FLL, Laagri robocity);
 • osaledes aktiivselt tunnitöös ja suhtudes õppetöösse kohusetundlikult;
 • käitudes kaasõpilaste ja õpetajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt;
 • säilitades puhtust õpperuumides, hoides kooli ja kaasõpilaste vara korras ja puhtana;
 • suhtudes vastutustundega inventari (õppevahendid, mööbel, jne.) ja robotitesse, mida tundides kasutatakse.

Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel koolile tekitatud kahju (näit. roboti lõhkumine) kannab lapsevanem või hooldaja;

TUNDIDEST LOOBUMINE

Kui soovitakse õppeaasta keskel tundidest loobuda, tuleb sellest kuu aega ette teatada.