Registreeri oma laps robootikakooli. Ootame igas vanuses lapsi.

Robotexile registreerimine - lapsed meeskonnaga oma tööd esitlemas Insplay Roboliiga näitusel

Robokaru Robootikaring toimub kord nädalas. Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud ja erinevad näitused/võistlused. Huviringi tasus sisalduvad kõik huviringis vajaminevad õppematerjalid.

2023/24 ÕPPEAASTA REGISTREERUMISVORMID

REGISTREERIMISVORMID 2023/2024 õppeaastaks. REGISTREERIMINE ALGAB, KUI KOOLIDEL ON OMA TUNNIPLAANID VALMIS.

Palun valige oma lapse kool ning koolis sobiv nädalapäev ja kellaaeg.

Tallinna Ühisgümnaasium 1.-4. klass – REGISTREERIMINE

Saku gümnaasium 1. – 9. klass – REGISTREERIMINE

Tallinna 21 kool 1. – 6. klass – REGISTREERIMINE

RAM kool 1. -3. klass – REGISTREERIMINE

Prantsuse lütseum 1. -9. klass – REGISTREERIMINE

Kiili gümnaasium 1.-9. klass – REGISTREERIMINE

Merivälja kool 1.-5. klass – REGISTREERIMINE

Tallinna Inglise Koledž 1.-9. klass – REGISTREERIMINE

Tallinna Reaalkool 1.-2. klass

Kiili lasteaed – REGISTREERIMINE

 

Robokaru Robootikakooli õppekorraldus

Robokaru Robootikakooli õppetöö läbiviimise koht – Vastavalt registreerimisvormist valitud tunnile

Tel 51944143/ www.robokaru.ee / liia.tammes@gmail.com

PERSONAL

ÕPPETÖÖ ALGAB 12. septembril.

KOOLIVAHEAJAD õppeaastal 2022/2023 –

 1. 24. oktoober kuni 30. oktoober 2022. a;
 2. 15. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023 a;
 3. 27.veebruar kuni 5. märts 2023. a;
 4. 24. aprill kuni 30. aprill 2023. a;
 5. 15. mai kuni 18. september 2023. a.

EHISes registreeritud õppekava

Robokaru Robootikakooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), mis annab lapsevanematele võimaluse tuludeklaratsiooni esitamisel koolitusraha tagasi saada kehtiva tulumaksumäära ulatuses. Õppekava kood: 80338351

ÕPPEMAKSUD õppeaastal 2022/2023 (summad sisaldavad 20%-list käibemaksu) ja sõltuvad erinevate kohalike omavalitsuste toetustest –

DISTANTSÕPE

Kui Haridus- ja Teadsusministeerium või tundide läbiviimiseks kasutatud kool kehtestab distantsõppe kohustuse, siis läheb sellele üle ka Robokaru Robootikakool. Tunnid toimuvad kooli poolt ette antud keskkondades (Skype, Zoom ja videotundide ning iseseisva õppe vahendusel).

Robokaru Robootikakooli kodukord

Õpilased käituvad lähtudes üldtunnustatud käitumistavadest,mis on kohustuslik kõikidele Robokaru Robootikakooli õpilastele.

 • osaledes kooli poolt osa võetavatel üritustel (Robotex, Jr FLL, FLL, Laagri robocity);
 • osaledes aktiivselt tunnitöös ja suhtudes õppetöösse kohusetundlikult;
 • käitudes kaasõpilaste ja õpetajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt;
 • säilitades puhtust õpperuumides, hoides kooli ja kaasõpilaste vara korras ja puhtana;
 • suhtudes vastutustundega inventari (õppevahendid, mööbel, jne.) ja robotitesse, mida tundides kasutatakse.

Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel koolile tekitatud kahju (näit. roboti lõhkumine) kannab lapsevanem või hooldaja;

TUNDIDEST LOOBUMINE

Kui soovitakse õppeaasta keskel tundidest loobuda, tuleb sellest kuu aega ette teatada.

MTÜ NUKUTUBA põhikiri

Robokaru Robootikakooli põhikiri