Andres Sirel Inspaly

Augusti esimestel päevade sai kokku üks väga vahva ja aktiivne kamp õpetajaid, kelle südameasjaks on robootika edendamine lasteaias ja koolis ehk robomentorid. Kokku kutsus meid Insplay, kes tegeleb hariduslike robootika õppevahendite müügiga. Kõik kokku tulnud on ühel või teise roboti endale selgeks teinud ning oskab selle kohta koolitada nii teisi, kui anda nõu, kuidas roboteid erinevate vanuserühmade ning oskustega laste puhul kasutada. Esindatud olid lasteaiad, koolid kui ka HEV lapsed.

Leelo tutuvustab MakeBlocki robotit

Kohtumisel uurisime uusi vahendeid, mida tutvustasid nii Leelo, kelle MakeBlock roboti katsetustest saate lugeda tema blogist, kui ka meie õpetaja Liia, kes rääkis LEGO BrickQ mehhaanikakomplektidest. Samuti rääkis Jaanika Leoste, kuidas Tallinna Ülikool on oma tudengeid distatsõppe ajal koolitanud ning mida selle käigus tähele pani. Samuti jagasid õpetajad oma kogemusi ja emotsioone distatsõppest, robotitest ning sellest, kuidas erinevad piirangud on nende asutust mõjutanud.

Brickq mudelid

Liia Tammes rääkimas BrickQ mudelitest

Liia koolituse materjalid on võimalik alla laadida siit samast postituse alt.

Ühispilt mentoritega