2020 aasta kevad oli robootika huvikoolis hullumeelne, aga põnev. Hoolimata koolide sulgemisest õnnestus meil terve märtsi ja aprilli kuu teha oma lastega robootikat ning üks näituski edukalt ära lõpetada.

Robootika koduõppes. Ilma mootorita, kuid siiski õpime mehhaanikat.
Robootika koduõppes. Ilma mootorita, kuid siiski õpime mehhaanikat.

Kohe, kui märtsi alugses kuulutati välja distantsõppe periood, siis hakkasime mõtlema, kuidas meie saame robootikat teha. Roboteid ju lastel kodus pole. Aga jõudsime järeldusele, et peame tegema midagi lithtsalt kätte saadavatest materjalidest, samas harivat ja tunni kavaga haakuvat. Ettevalmistused kevadiseks First Lego League näituseks olid juba alanud ning lapsed mudelid ehitanud. Kuna näituse ettevalmistamine nägi ette lihtsate masinatega tutuvumist, võtsime need ette. Ja et asi huvitavam oleks, sai iga tunniga järjest täiendada oma Goldbergi masinat. Ehitada sai nii koduõppe materjalide alla lisatud õppematerjalide järgi, kui ka ise välja mõelda kodustest vahenditest. Ja nii möödus 5 nädalat lennates. Lastel oli vahva ja õpetajatelgi tekkis hasart.

Robootka - Golbergi masina näide
Goldbergi masina näide

Kui selgus kurb tõsiasi, et meid ikkagi ka mais kooli ei lasta, siis tuli aga hakata oma linnasid ka kodus ehitama.

Lapsed said väga hästi hakkama ning viimases tunnis sai iga üks läbi Zoomi oma ehitist teistele tutvustada. Loomulikult sai iga laps lõpuks kätte ka oma medali ning diplomi. Jagasime neid üle 300.

Robootika jaoks loodud videod ja muud materjalid panime ülesse nii, et neid saaks kasutada teised robootikat õpetavad õpetajad.

Lõpuks võib öelda, et see kevad näitas ilmekalt seda, Robokaru Robootikakool saab hakkama keerulises olukorras, leiab uuenduslike lahendusi ning teeb meeskonnatööd. Põhiväärtused on kenasti paigas ja jätkame ikka uue hooga uuel aastal.