Robokaru robootikakool pakub õppimisvõimalust väga erinevas vanuses lastele.

Meie kooli kõige nooremad lapsed on 5-6 aastased lasteaiapõnnid, kellel puudub veel oskus tehnilisi jooniseid lugeda ning ka matemaatilised oskused alles arenevad. Sellises vanuses lastele on kõige olulisem just peenmotoorika arendamine käsikäes lugemis ja arvutamisoskusega.

Vanusegrupis 6-7 aastased koolieelikud on lapsed juba teadlikumad oma huvialavalikutes. Koolieelikud saavad hakkama juba lihtsamate arvutamistega, oskavad mõõta ning lihtsamaid jooniseid lugeda. Samuti on koolieelikute loogika arenenud piisavalt, et mõista lihtsamaid programmeerimise nüansse.

Kõige suurema vanuserühma Robokaru robootikakooli lastest moodustavad 7-9 aastased 1. ja 2. klassi lapsed. Nad on väga avatud ja põnevil. Lapsed soovivad teada kõigest, mis puudutab neid ümbritsevat maailma. Lisaks matemaatilistele oskustele nagu mõõtmine, arvutamine ja võrdlemine aitab nende õpioskuste arendamisele kaasa ka peenmotoorika, jooniste lugemine ning rühmatööd. Selles vanuses lastel tekib alles õpiharjumus ning uus olukord koolis nõuab ka tunnis distsipliini järgimist.

Praegu on Robokaru robootikakooli kõige vanemad lapsed 9-10 aastased 3. klassi lapsed, kes õpivad esimest aastat EV3  robotit. Sellises vanuses käivad tunnis enamastu juba need lapsed, keda robootika huvitab ning kes on varem robootikaga tegelenud. Lastel on olemas Legodest robotite ehitamise algteadmised ning nad oskavad aru saada lihtsamatest roboti liikumist mõjutavatest teguritest.